Hlavní menu:


28.03.2017, kategorie: Ohlášky

Kostel otevřen

(dříve Nikodémova noc)

Aktuálně:

Hledáme ochotné muže a ženy, kteří mají špetku hudebního sluchu a ochoty učit se zpívat. Nejbližší zkouška zpěvu bude 25. dubna v 18:45 na kůru kostela sv. Bartoloměje, poté bude následovat další akce.

K propagaci této aktivity můžete přispět tím, že na facebooku dáte této stránce "To se mi líbí" anebo ji sdílíte na svém statusu. Adresa je www.facebook.com/KostelOtevren/

 

Zahájení akce „Kostel otevřen“ 28. března

Kostel měl ohromující atmosféru ve světle svící, které osvětlovaly celý vnitřní prostor a občasné, nádherné zpěvy místního sboru dodaly intenzitu prožitku daného okamžiku.

Během večera přišlo přibližně kolem 40 lidí: jednotlivci, páry, různě staří lidé.

Všichni se pozastavili nad krásou svícemi osvětleného kostela, většinou se zaposlouchali do zpěvů. Všichni si nakonec po projití kostela sedli do lavice a rozjímali a vnímali tu atmosféru, sdíleli se a jen „byli“.

Lidé říkali, že jsou nadšeni, prožili krásný zážitek, že mohli v klidu být a užít si kostel se vším, co nabízí v klidu, jak potřebují a nemusí nic poslouchat a s nikým zatím o ničem mluvit. Dokonce navrhovali, zda by bylo možné tuto akci dělat celý rok.
My se těšíme na každotýdenní opakování až do konce května.

Nikola Pechalová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cílová skupina organizátorů

K spoluúčasti na projektu zveme především ty, kteří v Dotazníku farnosti projevili zájem o zpěvy z Taizé (více o nabídce níže).

 

Cílová skupina účastníků

Cílem akce "Kostel otevřen" je nabídnout příležitost pro setkání s Ježíšem tomu, kdo má v srdci jakousi touhu po Bohu, ale má ostych či nedostatek poznání, aby se k Bohu hlásil přímo. Pro takové setkání má zvláštní důležitost ztišení – a to zvlášť pro postmoderního člověka, který je zahlcen hlukem, podněty a mnoha prázdnými informacemi. Posvátný prostor chrámu svatého Bartoloměje nabízí pro „Bohohledače“ místo nepopsatelného pokoje. Zde může konečně vypnout a spočinout v tichu a intimní atmosféře. Pokud návštěvník bude toužit po hlubším vztahu s Bohem, nabídne mu duchovní účast na kurzu Alfa. Nikomu ovšem nebude nic vnucováno.


Jak na to

Od konce března do konce května 2017, tj. v rozsahu deseti týdnů vždy jeden den od 19:30 do 21:00 otevřít kostel sv. Bartoloměje. Na jeho oltář vystavit monstranci a osvítit ji. V celém kostele bude zhasnuto a svítit bude jen pár čajových svíček tak, aby bylo možno do kostela bezpečně vstoupit a bezpečně z něj odejít. Na pár místech kostela bychom ještě eventuelně umístili ikony. V kostele bude panovat naprosté ticho, které bude po určitých intervalech (15 minut) prostoupeno některou písní z Taizé v podání sboru dobrovolníků.

V chrámu budou dva až tři duchovní, kteří budou sedět pouze v osvětlení svíček v zadních rozích hlavní lodi. Za duchovními budou moci návštěvníci kostela přijít a promluvit o tom, proč přišli, co hledají, co je tíží atd. O této možnosti budou návštěvníci informačními cedulemi přímo v kostele a také prostřednictvím letáků.


Možnosti spolupráce

  • zpěváci (ne nutně profesionálové!) – počítáme s dalšími zkouškami před událostí "Kostel otevřen" – nejbližší bude 25. dubna 18:45 na kůru v kostele sv. Bartoloměje, poté bude následovat další akce
  • pomocníci s dekorací kostela
  • pomocníci s přípravou kostela (přenášení těžších věcí atd.)
  • vytrvalá služba modlitby za Nikodémovu noc 
  • člen pořádkové služby ke dveřím kostela, který by eliminoval výtržníky
  • člověk schopný zajišťovat elektronickou propagaci projektu


V případě zájmu kontaktujte:

Nikolu Pechalovou – mail: N.Pechalova@seznam.cz, tel. 777 595 554

P. Filipa Duška – mail: FilipACDD@seznam.cz, tel. 739 463 215


P. S. Pokud Vás podrobněji zajímá myšlenka akce, stáhněte si text v příloze.

Ke stažení: 170216_Kostel-otevren_do-novin.doc, 38 kB; 170315_Kostel-otevren_podrobne.doc, 308 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018