Hlavní menu:


30.01.2011, kategorie: Fotogalerie

Kandidatura 2011

Kostel sv. Bartoloměje

„V obřadu přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství kandidát veřejně projeví vůli vykonáváním této služby se obětovat Bohu a církvi a také veřejně vyjádři vůli přijmout svátostné svěcení – (duchovní zasnoubení)“

(Apoštolsky list papeže Pavla VI. – Ad pascendum)

 


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018