Hlavní menu:


19.04.2020, kategorie: Ohlášky

KORO velikonoce

Zážitky, zkušenosti
KORO velikonoce

Drazí farníci,

prožíváme velikonoce, které jsou „jiné“ než kterékoli předešlé. Přesto je to čas, kdy Pán je stále týž – ten, který přichází, aby nás osvobodil a posílil, možná v právě této koronavirové době, kterou nikdo nečekal a nezažil.

Jsme zváni, abychom v nových podmínkách prožívali svoji víru a rozvíjeli vztahy jak k Bohu, tak k lidem.

Již měsíc žijeme v jiných podmínkách a i na základě sdělení některých z vás je možné říci, že je možné nejen tento čas „přežít“, ale i prožít.

Bude dobré, když tyto zkušenosti a zážitky zaznamenáme nejen pro naši farní kroniku, ale i pro podělení se s ostatními: důvod radosti, nebo i povzbuzení, že Pán neopouští, ale nabízí nové cesty.

Vaše zážitky, postřehy, zkušenosti (adresně nebo anonymně) můžete zaslat na adresu: pastorace.pce@volny.cz. Jistě je možné doplnit fotografií.

 

K plnému prožívání této „jiné“ doby - přesto v Pánově přítomnosti -

Vám všem žehná P. Antonín

Ke stažení: 200415_KORO_zazitky_info.docx, 12 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020