Hlavní menu:


27.06.2008, kategorie: Zpravodaj 05/2008

Jan Žáček

Zvony

JAN ŽÁČEK

Jan Žáček, nar. 31.1.1932 v Pardubicích, spisovatel, autor mnoha historických románů a studií o významných osobnostech, zemřel náhle 13.6.2008 v Olomouci.

Na začátku tohoto měsíce jsem se obrátil na pana Žáčka s prosbou, aby mi napsal nějakou myšlenku k velké události, kterou čeká naši farnost a město – obnovení tradice zvonění na zvonici u farního kostela sv. Bartoloměje. Odepsal obratem (7.6.) a v přiloženém osobním dopise takto krásně vzpomíná na své rodné město. Vybírám jen to podstatné:

„ …Můj rodný dům stával / Mezi mosty 3/, ale tam jsem žil s rodiči pouhého půl roku. Na město soutoku Labe a Chrudimky jsem nikdy nezapomínal – a po více než čtvrt století nádeničil jsem na staveništi elektrárny Opatovice, v době sice nadmíru zlé, ale zato – blízko Pardubic. A nepamatuji se krásnějších chvil, kdy jsem po šichtě plné bláta, slínu, rozježděných cest s loužemi kontaminovanými naftou, odstrčil jsem od sebe barák ubytovny, nastoupil do autobusu a – aspoň pro mne – nejlíbeznější rovinou na světě, doprovázen tajemnou siluetou Kunětické hory, ujížděl jsem za panem Vlastimilem Vokolkem (bývalým tiskařem a nakladatelem bohulibých děl, otcem Vlastimila – tiskaře, Vojmíra – akademického malíře a Václava – profesora češtiny a básníka – pozn. adresáta dopisu). V bytě v Jindřišské ulici jsme si popovídali a potom namířili své kroky k chrámu… Zvony nás tehdy na bohoslužbu nezvaly, barbaři je odsoudili do němoty – podobně jako srovnali se zemí Vokolkovu tiskárnu. Váš kostel bude tedy obohacen novými zvony, zásluhou takových, co neukládají peněz do truhly, kde je zloději kradou a rez stravuje. Já – žel – při té slávě nebudu. Ale dozajista v den, kdy budou zvony zavěšeny do zvonice, schoulím se někde v koutku a představím si, jak spolu s panem Vokolkem ( snad se na něj v Pardubicích úplně nezapomnělo) chvátáme v místa, jako druhdy.“

A myšlenku, k naší pardubické události, jak jsem od něj žádal zformuloval takto. Je to slovo, jakoby z moudrosti věčnosti, protože pár dní po obdržení dopisu přišlo telefonická zpráva, pan Žáček náhle zemřel.

Zvony svolávají věřící lid k bohoslužbám – a naše bližní, kteří nemají dar víry, zvou aspoň k návštěvě… Ať i oni přijdou okusit po staletí nastřádaného ticha i pokory – a umožní nám i sobě, abychom se navzájem na sebe usmáli. Deo gratis.

Josef Kajnek, světící biskup


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018