Hlavní menu:


31.12.2010, kategorie: Ohlášky

Irské novoroční přání

Irské novoroční přání

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji:
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
bys nezakusil nikdy žádnou bolest, -
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.


Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života:
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách:
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska:
abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž to dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla:
abys vytrval vždy v bouřích, a dosáhl tak výšin:
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě.

***


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018