Hlavní menu:


31.08.2016, kategorie: Ohlášky

Dotazník - první výstupy

 

Přinášíme první informace z vyhodnocení dotazníků farnosti. Nejprve bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se do vyplňování dotazníků zapojili. Věříme, že se nám prostřednictvím získaných informací  podaří zlepšit život ve farnosti.

Celkem jsme sebrali 93 dotazníků s tím, že větší část dotazníků byla získána od žen než mužů (53 žen, 37 mužů, u 3 lidí toto nebylo identifikováno). Z hlediska věku nás trochu nepříjemně překvapilo, že se zapojilo poměrně málo mladých lidí. Ve věkové kategorii 15 – 30 let bylo sebráno pouze 12 dotazníků. Naopak největší zastoupení měla věková kategorie 3 1 -45 let a pro nás trochu překvapivě druhou nejvíce zastoupenou kategorií byl věk 71+.

Vyhodnocení první části týkající se znalosti a hodnocení již probíhajících aktivit si bude určitě žádat trochu delší časový prostor a také diskusi s jednotlivými lidmi, kteří příslušné aktivity zaštiťují. Předpokládáme, že komplexní výstupy v této oblasti by měly být v první polovině září.

V tento moment se nám asi nejjednodušeji hodnotí poslední část týkající se návrhu budoucích aktivit. Z dotazníků, které byly sebrány, vyplývají následující oblasti, o které by byl zájem:

a)      přednášky týkající se biblických témat. Jednalo se o vůbec nejčastěji poptávanou aktivitu. Zhruba u každého druhého vyplněného dotazníku byl o toto projeven zájem, z toho ve 14 případech vyjádřen zájem o to, že by se jednalo o aktivitu pravidelnou. S ohledem na tak velkou pozitivní reakci určitě budeme hledat prostor, jak na toto reagovat a aktivitu případně rozběhnout.

b)      modlitby TAIZÉ – u nich se objevil zájem ve 38 případech. Je pravdou, že pouze u 4 lidí jako pravidelná aktivita, nicméně ve vztahu k tomu, že v této oblasti se již ozval člověk, který by se tomu skutečně chtěl intenzivně věnovat, tak pevně věříme tomu, že v průběhu podzimu 2016 se podaří tuto aktivitu rozběhnout.

c)       poměrně velká odezva byla také na pořádání přednášek o manželství a vzniku prostoru pro další setkávání manželů, případně i pro nějaké výlety rodin s dětmi. I v této oblasti se domníváme, že budeme schopni na projevený zájem reagovat prostřednictvím zahájení pravidelných aktivit.

Jsme velice vděčni i za další nabídky a podněty v této části – určitě se jimi dále budeme zabývat.

Pokud se týká části zaměřené na nabídku pomoci, jsme velice potěšeni projevenou ochotou nabídnout své síly ve prospěch aktivit farnosti, Oblastní charity Pardubice a dalších. Nyní budeme připravovat podle jednotlivých aktivit podklady pro osoby, jejichž úkolem pak bude farníky konkrétně pozvat a nabídnout možnost na daných akcích se podílet.   Pokud bychom měli konkretizovat, tak možnost další pomoci podle dotazníků nejčastěji směřuje do následujících oblastí:

a)      pomoc při úklidech kostela, úklidu fary, opravách… - ochota pomoci v některých z těchto služeb (často i ve více najednou) byla projevena u více než poloviny dotazníků. Velice si také ceníme odvahy těch, kteří vyjádřili svou ochotu pomoci při kostelničení – určitě by to mohlo znamenat velkou úlevu pro některé z těch, kteří tuto oblast zajišťují již v současnosti

b)      v případě aktivit Oblastní charity Pardubice je projevený zájem o další pomoc poněkud nižší – jedná se zhruba o třetinu dotazníků, nicméně stále se jedná o počet významný. Můžeme třeba ocenit projevenou ochotu na vytvoření modlitební skupinky za umírající (celkem 13 dotazníků) a je to ro nás naděje, že i tato služba si najde u nás své místo.

Doufáme, že v rámci příštího zpravodaje budeme schopni přinést detailnější informace. Určitě se budeme také snažit, aby se některé získané informace již co nejdříve projevily do života farnosti.    

Ke stažení: 2060831_Dotaznik-farnost-prvni-clanek.docx, 16 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018