Hlavní menu:


25.12.2013, kategorie: Ohlášky

Bůh na mne myslí...

Myšlenka vánoční
Bůh na mne myslí...

Bůh na mne myslí, je na cestě ke mně...

 • Bůh na mne myslí.
 • Bůh mě hledá.
 • Bůh je na cestě ke mně...
 • Cesta je dlouhá.
 • Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla.
 • Šel k prorokům a vešel do jejich slov...
 • Vešel do života vyvoleného národa.
 • Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna panny: stal se člověkem v Ježíši Kristu.
 • Přišel na tento svět.
 • To není obraz. Za tím je dlouhá cesta.
 • Tato celá cesta nebyla jen "k lidem", nýbrž ke mně.
 • Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova až k plnosti časů - těmi všemi přichází Bůh až ke mně.
 • Na mě hledí Kristus.
 • Přichází za mnou skrze své zjevení, skrze svou činnost, skrze své slovo.
 • A tím to ještě nekončí...
 • "Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou cestou až z hlubin své nedosažitelnosti, celým stvořením a svatým Písmem a když už zbývá jen jeden krok, že by tento poslední krok nenastal...
 • Co by mi prospělo, že ses mi otevřel, kdybys ale nedošel? Pro svoji lásku nenech můj život dojít do konce, dokud se toto nestane."

  (Romano Guardini, Světlo)

 

 

Ke stažení: Buh-na-mne-mysli_02.docx, 16 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018