Hlavní menu:


01.12.2013, kategorie: Ohlášky

Biskup 1. ledna zasvětí diecézi Panně Marii

Podněty k prožívání adventní doby


Duchovní podněty k prožívání adventu
První neděle
„Ježíš nařekl: ‚Jdi‘, ale ‚Jděte‘. Jsme posláni společně.“
Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013

Druhá neděle
„Když vás vyzývám, abyste se stali svatým, žádám po vás, abyste se nespokojovali s druhořadými volbami.“
Svatý otec Benedikt XVI. k mladým, Londýn, září 2010 

Třetí neděle
„Maria je velká právě proto, že nechce udělat velkou sebe, nýbrž Boha.“
Encyklika Deus Caritas Est, 41. 

Čtvrtá neděle
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marií."
Mt 1,20
Mons. Jan Vokál

 

Vice informací

Ke stažení: Pastyrsky_list_Jubileum_2014.pdf, 750 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018