Hlavní menu:


21.09.2011, kategorie: Ohlášky

Biřmování - příprava

Pardubice
Biřmování - příprava

V letošním roce 2011/12 se otevřely dva kurzy:

I. určeno pro kandidáty od 14-ti let, středoškoláci a vysokoškoláci. Pravidelné setkání jednou za 14 dní,  vede P. Radek Martinek

TERMÍNY 2011 - čtvrtek od 19:00 hod.: 22.09., 6.10., 20.10., 03.11.,                        


II. určeno pro ostatní, kteří tuto svátost ještě nepřijaly. Pravidelné setkání jednou za měsíc, vede P. Antonín Forbelský

TERMÍNY 2011 - středa od 19:00 hod.: 12.10., 09.11., 07.12.

Vlastní svátost biřmování bude udělena o Letnicích - 27. května 2012 v kostele sv. Bartoloměje.


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018