Hlavní menu:


30.04.2020, kategorie: Ohlášky

4. neděle velikonoční

Pardubice a okolí
4. neděle velikonoční

Středa: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Pátek: památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí   

Příští neděle je 5. velikonoční


SLAVENÍ BOHOSLUŽEB

Od pondělí 27. dubna jsou slaveny všechny bohoslužby pouze ve všední dny v kostele sv. Bartoloměje a v kostele sv. Václava (SDB * Zborovské nám.) dle rozpisu na nástěnce. Kněží až do odvolání slaví nedělní bohoslužby soukromě (bez účasti lidu) v uvedených časech a na zadané intence.

 

ADORACE, SVÁTOST SMÍŘENÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘIJETÍ EUCHARISTIE   

V kostele sv. Bartoloměje je i nadále příležitost k adoraci, svátosti smíření a individuálnímu přijetí eucharistie v tyto dny:                 

sobota 17:00 - 18:00 hod.

neděle 07:00 - 10:00 hod.

neděle 19:00 - 19:30 hod.

 

UZAVŘENÍ KOSTELA SV. JANA KŘTITELE

Z důvodu drobných zednických oprav a přípravy na vymalování je kostel sv. Jana Křtitele dočasně uzavřen.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY FARNÍKŮ

Naše farnosti jsou odkázány především na finanční příspěvky farníků. Podpořte naši farnost v tomto dlouhodobém výpadku nedělních sbírek. (I v této době se z těchto prostředků musí hradit veškeré energie…). Využijte pokladny vzadu v kostele pod nástěnkou nebo účty farností.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Variabilní symbol:  092

Pardubice:             12 24 496 329 / 0800

Mikulovice:           12 24 498 359 / 0800

Třebosice:             12 24 497 399 / 0800

Rosice:                  12 10 193 319 / 0800

 

                                                            ***

 

Ke stažení: 200503_4-Velikonocni-_A.doc, 82 kB; 200503_bohosluzby.doc, 85 kB; priml_Anv4-1.pdf, 24 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020