Hlavní menu:


24.04.2020, kategorie: Ohlášky

3. neděle velikonoční

Pardubice a okolí
3. neděle velikonoční

Středa: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Sobota: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 4. velikonoční

 

SLAVENÍ BOHOSLUŽEB

 Od pondělí 27. dubna budou slaveny všechny bohoslužby pouze ve všední dny v kostele sv. Bartoloměje a v kostele sv. Václava (SDB * Zborovské nám.) dle rozpisu. Kněží až do odvolání slaví nedělní bohoslužby soukromě (bez účasti lidu) v uvedených časech a na zadané intence.

 

ADORACE, SVÁTOST SMÍŘENÍ A INDUVIDUÁLNÍ PŘIJETÍ EUCHARISTIE         

V kostele sv. Bartoloměje je i nadále příležitost k adoraci, svátost smíření a individuálnímu přijetí eucharistie v tyto dny:                 

  • sobota      17:00 - 18:00 hod.
  • neděle      07:00 - 10:00 hod.
  • neděle      19:00 - 19:30 hod.


UZAVŘENÍ KOSTELA SV. JANA KŘTITELE

Z důvodu drobných zednických oprav a přípravy na vymalování je kostel sv. Jana Křtitele dočasně uzavřen.


ŽIVÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB

Podrobný přehled živě přenášených bohoslužeb v televizi nebo na internetu naleznete na  internetových stránkách naší farnosti.

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2020

Postní almužna je letos věnována na dostavbu kostela salesiánů v Bulharsku. V tomto týdnu je možnost přispět v kostele sv. Bartoloměje do připravené a označené pokladny na stolíku pod kůrem, nebo ve farní kanceláři.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY FARNÍKŮ

Naše farnosti jsou odkázány především na finanční příspěvky farníků (sbírky a dary), chcete-li farnosti podpořit v tomto dlouhodobém výpadku nedělních sbírek, využijte pokladny vzadu v kostele pod nástěnkou nebo účty farností. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Variabilní symbol:  092

Pardubice:            12 24 496 329 / 0800

Mikulovice:          12 24 498 359 / 0800

Třebosice:             12 24 497 399 / 0800

Rosice:                  12 10 193 319 / 0800

 

***

 

Ke stažení: 200426_3-Velikonocni-_A.doc, 80 kB; 200426_bohosluzbyA-1.doc, 83 kB; priml_Anv3-2.pdf, 49 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 605 219 634 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2020