Hlavní menu:


14.03.2020, kategorie: Ohlášky

3. neděle postní

Pardubice a okolí
3. neděle postní

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 vyplývající z Prohlášení českých a moravských biskupů a závazného rozhodnutí biskupa Jana:

  • v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
  • Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze, je udělen dispens od povinné účasti na nedělní bohoslužbě, a to až do odvolání.
  • Má-li věřící možnost, nechť se nedělní Mše svaté účastní skrze sdělovací prostředky (TV NOE, Proglas).
  • Kněží budou slavit pravidelné Mše svaté soukromě (přibližně v čase stanoveném), tedy bez účasti lidu a na domluvené úmysly (intence).
  • V případě udělení svátosti smíření nebo svátosti nemocných kontaktujte kněze na čísle: 731 598 842, farpar@volny.cz.

 

NEDĚLE 15. března - kostel sv. Bartoloměje:

  • Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících dbajíce na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.
  • Kostel bude (po mříž) otevřen od 06:15 do 19:30 hod.
  • Přítomnost kněze: (svátost smíření, pohovor, individuální přijetí sv. přijímání)

07:00 - 07:30 hod.
09:00 - 09:30 hod.
19:00 - 19:30 hod.

Ohlášky z kostela sv. Václava

Ke stažení: 200315-bohosluzby-C.doc, 85 kB; priml_Anp3-1.pdf, 65 kB; 200313_STAV-NOUZE_zakladni-informace-1.docx, 14 kB


© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018