Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2024

Svátost smíření před velikonočními svátky  

Neděle  24. března   kostel sv. Bartoloměje a fara 14:00 – 16:00
Pondělí 25. března kostel sv. Bartoloměje 16:00 – 18:00
Úterý     26. března  kostel sv. Bartoloměje 16:00 – 18:00
  Salesiáni – MUC  17:00 – 19:00
Středa   27. března  kostel sv. Bartoloměje 17:00 – 19:00

Využijte prosím tyto možnosti, neboť v době velikonočního tridua se před bohoslužbami zpovídat nebude.

Ranní chvály – na Velký pátek a Bílou sobotu vždy ráno v 8:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Velkopáteční křížová cesta  - na Velký pátek 29. března se Vám nabízí 2 možnosti prožití
-    zveme vás společně se salesiány na velkopáteční křížovou cestu, tentokrát k lesní kapli v Končinách u Litomyšle. Začátek křížové cesty je od 11:00. Pro zájemce bude možnost krátkého putování z blízké obce Němčice v 10:00. Podrobnosti naleznete na webu farnosti.
-    do obce Spojil jste zváni na již tradiční křížovou cestu, která je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Cesta je vhodná pro kočárky. Začíná se v ulici na Strejčku v 9:00.

Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi – v pátek 29. dubna. Po obřadech Velkého pátku bude možné vložit Váš dar u východu kostela.

Pořad velikonočních bohoslužeb – naleznete na webových stránkách farnosti, na nástěnkách a ve zpravodaji. Velikonoční vigilie bude v 18:00 v klášterním kostele, 19:30 u sv. Bartoloměje (křest dospělých) a ve 22:00 v kostele sv. Jana. Po všech vigiliích bude následovat agapé. Budeme rádi, když přispěte něčím slaným.

Žehnání pokrmů - v neděli 31. března o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně při mši svaté bude obřad „žehnání pokrmů“. Vámi přinesené pokrmy můžete již přede mší svatou položit na připravený stůl nebo k tomu vyhrazené místo.

Sběr posvěcených ratolestí - posvěcené ratolesti („kočičky“) z loňské Květné neděle, můžete přinést do sakristií našich kostelů nejpozději do 14. dubna. Jejich spálením pak bude připraven popel, kterým budeme označeni příští rok o Popeleční středě.

Farní pouť do Kutné Hory – se uskuteční v sobotu 13. dubna. Cílem je nejen poznat krásné město a gotické chrámy, ale i být spolu a společně něco prožít. Proto se snažíme, aby pouť byla vhodná i pro rodiny s dětmi a zájemci se mohli zúčastnit třeba pouze části programu. Je možné cestovat osobním autem nebo využít společného autobusu. Vzhledem k „půlmaratonu“ bude nástup jinak než obvykle. Autobus bude odjíždět z autobusové zastávky - terminál B č. 18 na hlavním nádraží v 7:00. Vzhledem k organizaci prohlídek a oběda je nutné, aby se všichni přihlásili do 4. dubna na farních stránkách nebo vhozením řádně vyplněné přihlášky do krabiček v kostele sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele. Program a bližší informace najdete ve zpravodaji farnosti č. 2, na webových stránkách farnosti a na nástěnkách. 

Změna času – v neděli 31. března vstupuje v platnost letní čas. V noci ze soboty 30. března na neděli 31. března si nezapomeňte posunout čas o hodinu dopředu.

Ohlášky za Salesiánský klub 

-    Velikonoce pro mládež, v termínu 28. 3. – 30. 3. 
-    Víkend pro mládež 14+, v termínu 12. 4. – 14. 4.
-    Scholička s přespáním, v termínu 13. 4. – 14. 4.
-    Bylo zpuštěno přihlašování na letní tábory. Všechny informace najdete na webu. Přihlašování probíhá přes aplikaci IS Domeček, kterou znáte z víkendovek.