Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2024

Sbírka Na pronásledované křesťany – v neděli 5. května při všech bohoslužbách.

Zpravodaj farnosti č. 3 – vychází v neděli 5. května.

Brožurka „Život a odkaz“- v úvodníku připravovaného Zpravodaje farnosti P. Jiří Caha píše o připomínce 50. výročí velmi významného českého salesiána, později kardinála Štěpána Trochty. Brožurku naleznete na stolečku v kostele.

Májové pobožnosti – budou slouženy po mši svaté v kostele sv. Bartoloměje a v kostele sv. Jana Křtitele a to po polední mši svaté a po večerní mši svaté.

Slavnost Nanebevstoupení Páně - ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude sloužena také večerní mše svatá v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Čtvrteční adorace - každý čtvrtek bude v době 19:00 - 20:30 v kostele sv. Bartoloměje vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.

Setkání seniorů – ve středu 8. května ve 14:30 na faře.

Změna bohoslužeb ve středu 8. května – polední mše svatá nebude, Večerní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje bude v 18:00 a po ní bude následovat májová pobožnost.

Alzheimer centrum – mše svatá bude sloužena v pátek 9. května v 9:30.

Návrh nového oltáře pro kostel sv. Bartoloměje - na farních webových stránkách a Facebooku , v aktualitách najdete odkaz na  video z prezentaci návrhu z neděle 28.4.2024 a na speciální stránky, kde se s návrhem arch. Pleskota můžete detailně seznámit. Zveme Vás na youtube  kanál naší farnosti. 

Pardubické hudební jaro – v neděli 12. května v 9:00 bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje. Koncelebrovat a promluvu v rámci bohoslužby bude mít český katolický teolog a vysokoškolský profesor otec Tomáš Petráček. Pod taktovkou Tomáše Žídka, zástupce ředitele Konzervatoře Pardubice oslavná „Lužanská“ mše z pera Antonína Dvořáka. O pěvecký doprovod se postará Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a smíšený pěvecký sbor Salvátor Chrudim. Na varhany je doprovodí Adam Suk, který patří mezi nejvýraznější talenty pardubické konzervatoře i mezi středoevropskými mladými varhaníky.

Beseda o práci ukrajinské charity - ve čtvrtek 16. května v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje proběhne beseda s otcem Ihorem Kozankevičem, knězem a ředitelem charity sambirsko-drohobičské eparchie. Tématem bude práce ukrajinských pracovníků charity nejen v souvislosti s ruskou agresí, ale i dlouhodobá spolupráce s místní pardubickou charitou. Na besedu naváže modlitba za Ukrajinu a za lidi pomáhající potřebným. 

Výběrové řízení na ředitele charity v Chrudimi – Diecézní charita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Oblastní charity Chrudim. Přihlásit se můžete do 16. května. Více informací naleznete na www.hk.caritas.cz.

Podpora salesiánského projektu Příprava na cestu do života - CENTRUM DON BOSCO doprovází děti vyrůstající v dětských domovech na cestě do samostatného života, prosí o Vaše hlasy v projektu ČSOB Pomáhá regionům. Projekt s největším počtem hlasů se dostane do finále, kde může usilovat o finanční podporu. Nejde tedy teď o peníze, ale o hlas. Hlasovat jde na webové stránce projektu ČSOB. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti nebo webu Centra Don Bosco www.dozivota.cz .

Historie