Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2024

Oslava výročí úmrtí Vojtěcha z Pernštejna – v rámci oslav bude v neděli 17. března v 9:00 sloužena zádušní mše svatá za Vojtěcha z Pernštejna. Od 13:00 do 16:00 bude kostel sv. Bartoloměje otevřen k soukromé prohlídce nebo modlitbě. V 14:00 jste zváni panem Jiřím Kotykem, známým pardubickým historikem a patriotem, na komentovanou prohlídku kostela a náhrobku Vojtěcha z Pernštejna. Program bude zakončen v 16:00 koncertem studentů pardubické konzervatoře.

Zpravodaj farnosti č. 2 – vychází v neděli 17. března.

Sbírka Pojištění kostelů a dalších církevních objektů – v neděli 10. března se vybralo 27.320 Kč.
            
Pobožnosti křížové cesty – ve středu 20. března v 11:30 v kostele sv. Jana Křtitele a v pátek 22. března v 17:30 v kostele sv. Bartoloměje. 

Oslava sv. Josefa – setkání mužů – v úterý 19. března budeme slavit svátek sv. Josefa. Při této příležitosti bude slavnostní mše sv. v 18.00 v kostele sv. Bartoloměje. Po mši svaté bude posezení na faře s krátkým duchovním programem a drobným občerstvením. Na faru jsou zváni (pouze) všichni muži od 18 do 99 let. 

Zapisování intencí – od 19. března začíná možnost zápisu intencí na měsíce duben, květen a červen.

Diecézní setkání mládeže – v sobotu 23. března se uskuteční Diecézní setkání mládeže, které je určené pro mladé ve věku 14 - 26 let. Program začíná v 9:30 ve Filharmonii Hradec Králové. Bližší informace naleznete na diecezko.cz. S mladými z naší farnosti plánujeme jet společně. Zájemci hlaste se u otce Piotra nejdéle do 18. března na tel.: 603 550 271, e-mail: petr.antkiewicz@email.cz

Mimořádná svátost smíření před velikonočními svátky – v neděli 24. března od 14:00 do 16:00 v kostele sv. Bartoloměje (2 kněží) a na faře (2 kněží). Další možnosti naleznete ve zpravodaji a na webových stránkách farnosti.

Sederová večeře – v neděli 24. března 2024 (Květná neděle) od 15:30 hod. (cca 3 hod.) Vám nabízíme možnost, prožít společně Pesachový seder neboli slavnostní večeři podle tzv. „křesťanské pesachové hagady“. Touto večeří si připomeneme poslední večeři Páně. Prosíme, abyste se registrovali, a to buď na farním webu nebo na telefonu 606 427 580, a to nejpozději do čtvrtka 21. března 2024. Registrace na tuto akci je nutná.

Sběr posvěcených ratolestí - posvěcené ratolesti („kočičky“) z loňské Květné neděle, můžete přinést do sakristií našich kostelů nejpozději do 14. dubna. Jejich spálením pak bude připraven popel, kterým budeme označeni příští rok o Popeleční středě.

Farní pouť do Kutné Hory – se uskuteční v sobotu 13. dubna. Cílem je nejen poznat krásné město a gotické chrámy, ale i být spolu a společně něco prožít. Proto se snažíme, aby pouť byla vhodná i pro rodiny s dětmi a zájemci se mohli zúčastnit třeba pouze části programu. Je možné cestovat osobním autem nebo využít společného autobusu. Vzhledem k „půlmaratonu“ bude nástup jinak než obvykle. Autobus bude odjíždět z autobusové zastávky terminál B č. 18 na hlavním nádraží v 7:00. Vzhledem k organizaci prohlídek a oběda je nutné, aby se všichni přihlásili do 4. dubna na farních stránkách nebo vhozením řádně vyplněné přihlášky do krabiček v kostele sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele. Program a bližší informace najdete ve zpravodaji farnosti č. 2, na webových stránkách farnosti a na nástěnkách. 

Rozloučení s Mons. Josefem Sochou – v neděli 10. března byl Pánem povolán na věčnost dlouhodobý generální vikář Mons. Josef Socha. Rozloučení s ním proběhne v pondělí 18. března v 14:00 v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Předhradí u Skutče a v úterý v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Vzpomeňte si prosím na něj v modlitbě.