Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 9. 4. do 16. 4. 2023

Pravidelná adorace – v úterý 11. dubna v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Setkání seniorů – ve středu 12. dubna od 14:30 na faře

Farní pouť do Bozkova – v sobotu dne 15. dubna. Zájemci se mohou přihlásit na internetových stránkách naší farnosti: www.farnost-pardubice.cz. nebo v kostelích (vhozením lístku se jménem a kontaktem do připravené krabice) nebo na faře. Je možné se přihlásit do pondělí 10. dubna. Nástup do autobusu bude výjimečně na náměstí na Dukle. Cena včetně poledního občerstvení je 400 Kč.

Postní almužna (Postničky) – v neděli 16. dubna je možné přinést do sakristie kasičky (postničky). Je možné je přinést i v týdnu do kanceláře. Výtěžek bude předán Oblastní charitě Pardubice.

Pardubické hudební jaro – v neděli 16. dubna v 9:00 bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje. Koncelebrovat a promluvu v rámci bohoslužby bude mít Max Kašparů (řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrát, ….) a zároveň jako hudební rámec zazní Missa Brevis od Jacoba de Haana v podání: Pardubická muzika, Cantus Amici Pardubice, Orfeus Pardubice a Dívčí sbor Kantiléna Hradec Králové.

Intence na měsíc květen – možnost zápisu od pondělí 17. dubna v kanceláři farnosti.

Ohlášky od salesiánů

Schola s přespáním pro děti od 6 let – se koná v termínu 22. – 23. 4.

Víkend pro kluky od 11 let - se koná v termínu 21. – 23. 4.

Velikonoční přání - Salesiáni se svými spolupracovníky Vám posílají velikonoční přání, které je k dispozici na stolečku v kostele