Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 7. 5. do 14. 5. 2023

Sbírka na Kněžský seminář a formaci bohoslovců – v neděli 30. dubna se při všech bohoslužbách v Pardubicích vybralo 18.657,- Kč. 

Změna bohoslužby – v pondělí 8. května nebude polední mše svatá.

Biblická hodina – v pondělí 8. května nebude. 

Pravidelná adorace – v úterý 9. května v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele.

Setkání seniorů – ve středu 10. května v 14:30 na faře.

Pastorační rada – ve středu 10. května v 19:00 na faře.

Mše svatá v LDN Rybitví – ve středu 10. května v 13:15.

Uzávěrka Zpravodaje farnosti – ve středu 10. května.

Úklid v kostele sv. Bartoloměje – bude probíhat v pátek 12. května od 8:00. Sraz je před zákristií kostela. 

Poutní mše sv. v Medlešicích – v neděli 14. května bude přeložena mše svatá z Mikulovic na zámek v Medlešicích.

Bohoslužba slova v Třebosicích – v neděli 14. května v 8:00 bude výjimečně místo mše svaté sloužena bohoslužba slova.

Sbírka Na pronásledované křesťany – v neděli 14. května se bude na tento úmysl vybírat při všech nedělních mší svatých.

První sv. přijímání dětí - bude letos slaveno v neděli 21. května v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje. Z tohoto důvodu nebude dětská mše sv. v klášterním kostele v 10:00. Po mši sv. jsou všichni zváni na malé občerstvení na farní zahradu. Sladké i slané pochutiny jsou vítány.  

Biřmování ve farnosti – bude se konat v neděli 8. října. Mládež se připravuje celoročně. Pokud někdo ze starších farníků ještě nebyl biřmován a máte o tuto svátost zájem, ozvěte se otci Janovi na tel. čísle 777339233. Přihlaste se nejpozději do 10. května.

Nepřítomnost kněží – od soboty 13. května do pátku 19. května budou ve farnosti nepřítomni P. Jan Uhlíř a P. Marian Kurylo.