Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 17. 12. do 24. 12. 2023

Sbírka Na kněžský seminář a formaci bohoslovců – v neděli 10. prosince se při všech bohoslužbách vybralo 22.984 Kč.

Setkání mladých rodin – druhé setkání rodin s předškolními dětmi bude v neděli 17. prosince od 15:00 na farním sále. Těšit se můžete na zdobení perníčků.

Vánoční setkání ministrantů – otec Piotr a otec Jiří Cacha od salesiánů srdečně zvou všechny ministranty na vánoční setkání v neděli 17. prosince na faře po mši svaté v klášterním kostele.  Na programu: společný oběd, ministrantská soutěž, hry, poznávání liturgických předmětů, prohlídka kostelů...  Nabídka je pro ministranty z farnosti a také pro ministranty od salesiánů. 

Svátost smíření

- neděle 17. prosince kostel sv. Bartoloměje a fara 14:00 – 16:00
- pondělí  18. prosince salesiáni MuC 17:00 – 19:00
- pátek 22. prosince kostel sv. Bartoloměje 16:00 – 19:00

Pravidelně se zpovídá půl hodiny před každou mší svatou. 

LDN Rybitví – mše svatá bude sloužena ve středu 20. prosince v 13:15.

Domov důchodců u Kostelíčka – mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 21. prosince v 15:00.

Vánoční zpívání v klášterním kostele - srdečně zveme všechny na Vánoční zpívání do Klášterního kostela 23. prosince od 17:00. Přijďte si zazpívat koledy a vánoční písně společně s námi. Těšíme se na Vás Anežka, Terez, Anička a Petr

Adventní a vánoční koncerty – nabídka do konce roku 2023. Bližší informace naleznete na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

- neděle  17. prosinec  Mikulovice 17:00  
- středa 20. prosinec Lány na Důlku 18:00  
- sobota 23. prosinec Třebosice 15:00  
- sobota 23. prosinec Klášterní kostel 18:00  
- čtvrtek 28. prosinec kostel sv. Bartoloměje 17:00 Cantus amici

Betlémské světlo – na Štědrý den si lze odnést do svých domovů Betlémské světlo.

- kostel sv. Bartoloměje 10:00 – 22:00
- Popkovická zvonice 10:30 – 12:00
- Mikulovice 14:00 – 14:30

Sbírka Štědrý dar pro betlémské děti - při všech půlnočních bohoslužbách 24. prosince bude pořádána sbírka, která je určena na podporu provozu Azylového domu pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska.

Dary farnosti – pokud se rozhodnete ke konci roku věnovat peněžitý dar farnosti (č.ú.: 1224496329/0800), rádi vám vystavíme potřebné potvrzení pro daňové účely. Finanční dar můžete věnovat obecně na potřeby farnosti nebo třeba na úpravu liturgického prostoru kostela sv. Bartoloměje či na zvýšené náklady na energie. Všem dárcům předem upřímné zaplať Pán Bůh.

Rezignace Mons. Josefa Kajneka – ke dni 12. prosince 2023 papež František vyhověl žádosti Mons. Josefa Kajneka a vzhledem k jeho blížícímu se věku 75 let, přijal jeho rezignaci. Stalo se tak v den 31. výročí jeho biskupského svěcení. Dle Kodexu církevního práva každý biskup, který dovrší sedmdesát pět let života, podává rezignaci na svůj úřad do rukou papeže.

Oblastní charita Pardubice – informace

Koledníci pro Tříkrálovou sbírku - pro připravovanou Tříkrálovou sbírku prosíme o zapojení malých i velkých koledníků. Přihlásit se můžete u Tadeáše Kouřila – 737 488 753.