Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Ohlášky
Ohlášky v týdnu od 10. 12. do 17. 12. 2023

Sbírka Na kněžský seminář a formaci bohoslovců – diecézní sbírka proběhne v neděli 10. prosince při všech bohoslužbách.

Zpravodaj farnosti č. 7 – vychází v neděli 10. prosince

Benefičního večera pro SKP-CENTRUM – se koná v neděli 10. prosince v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje. V rámci benefičního koncertu vystoupí pěvecký sbor Bonifantes.

Adventní koncert - Centrum Don Bosco a Schola Vás srdečně zvou v neděli 10. prosince v 17:00 na již tradiční adventní koncert do MUCu. Rytmické písně scholy doprovodí adventním zamyšlením salesiáni Jiří Caha a Václav Čunek. Výtěžek z akce – dobrovolné vstupné – bude věnován na vybavení nově zrekonstruovaných ubytovacích prostor Centra Don Bosco, kde budou probíhat Kurzy přípravy na život a další aktivity pro mladé lidi vyrůstající v dětských domovech. 

Zapalme svíčku za zesnulé děti – v rámci Světového dne zesnulých dětí se bude konat v neděli 10. prosince od 18:30 v kostele sv. Bartoloměje již tradiční tichá vzpomínka spojená s modlitbou za zesnulé děti. V 19:00 bude sloužena mše svatá na tento úmysl. Mši svatou z důvodu nemoci nebude celebrovat P. Tomáš Mlýnek.

Setkání seniorů – ve středu 13. prosince od 14:30 na faře.

Zápis intencí – ve čtvrtek 14. prosince v kanceláři farnosti (úřední hodiny) začíná zápis intencí na měsíce leden až březen 2024.

Domov důchodců Blahoutova ulice – mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 14. prosince v 15:30.

Alzheimer centrum – mše svatá bude sloužena v pátek 15. prosince v 9:30.

Rorátní mše svatá – v sobotu 16. prosince v 7:00 v kostele Zvěstování Panně Marii. Zváni jsou i rodiče s dětmi. Po mši svaté jste zváni na společnou snídani na farním sále.

Svátost smíření – v příštím týdnu je nabídnuta rozšířená nabídka svátosti smíření a to v pátek 15. prosince v kostele sv. Bartoloměje od 16:00 do 19:00 a v neděli 17. prosince v kostele sv. Bartoloměje a na faře od 14:00 do 16:00. Bližší informace naleznete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Setkání mladých rodin – druhé setkání rodin s předškolními dětmi bude v neděli 17. prosince od 15:00 na farním sále. Těšit se můžete na zdobení perníčků.

Koncert v Mikulovicích – v neděli 17. prosince od 17:00 jste zváni na Vánoční koncert do kostela sv. Václava v Mikulovicích.

Vánoční setkání ministrantů – otec Piotr a otec Jiří Cacha od salesiánů srdečně zvou všechny ministranty na vánoční setkání v neděli 17. prosince na faře po mši svaté v klášterním kostele.  Na programu: společný oběd, ministrantská soutěž, hry, poznávání liturgických předmětů, prohlídka kostelů...  Nabídka je pro ministranty z farnosti a také pro ministranty od salesiánů. 

Dary farnosti – pokud se rozhodnete ke konci roku věnovat peněžitý dar farnosti (č.ú.: 1224496329/0800), rádi vám vystavíme potřebné potvrzení pro daňové účely. Finanční dar můžete věnovat obecně na potřeby farnosti nebo třeba na úpravu liturgického prostoru kostela sv. Bartoloměje či na zvýšené náklady na energie. Všem dárcům předem upřímné zaplať Pán Bůh.

Oblastní charita Pardubice – informace

Vánoční benefiční koncert - v pátek 15. prosince od 18 hodin do kostela Československé církve evangelické v Hronovické ulici. Výtěžek podpoří Domácí hospic Andělů strážných.

Koledníci pro Tříkrálovou sbírku - pro připravovanou Tříkrálovou sbírku prosíme o zapojení malých i velkých koledníků. Přihlásit se můžete u Tadeáše Kouřila – 737 488 753.