Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Článek (Noc kostelů)

Noc kostelů

V pátek 7. června večer budou otevřeny naše kostely pro veřejnost.

Jedná o akci, při které chceme lidem skrze kulturu, umění či vlídné přijetí pomoci seznámit se s evangeliem.

Za všechny návštěvníky i organizátory se budeme modlit při pravidelné adoraci ve čtvrtek 30. června v kostele sv. Bartoloměje v době 19:00 – 20:30 . Všichni jste srdečně zváni.

Program:

 Kostel sv. Bartoloměje
18:00 hod. – slavnostní bohoslužba spojená s modlitbou za město
19:00 hod. – historie s hudbou – komentovaná prohlídka kostela spojená
                           s hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Pardubicích – Polabinách
20:00 hod. – nový oltář pro kostel sv. Bartoloměje
                           návrh liturgické úpravy presbytáře od českého architekta 
                           Josefa Pleskota
20:45 hod. – varhanní koncert prof. Jiřího Kuchválka
21:45 hod. – prohlídka varhan s výkladem
22:00 hod. – modlitba a zakončení večera

 Kostel Zvěstování Panny Marie – Klášterní 
18:00 hod. – mládež v Lisabonu – Světové setkání mládeže v Lisabonu 
                           s papežem Františkem ve vzpomínkách a fotografiích
19:00 hod. – písně chval – hudební vystoupení mladých
20:15 hod. – historie kostela ve světle svíček

 Kostel sv. Jana Křtitele
19:00 – 22:00 hod. – svíčkami osvětlený prostor nabízí čas k přemýšlení,
                           modlitbě, či tichému rozhovoru

 Kostel sv. Jiljí
18:00 – 20:00 hod. – prohlídka kostela, varhan a zvonice – historie kostela

 Kostel sv. Jana Nepomuckého – Lány na Důlku
16:30 – 18:00 hod. historie a současnost života ve vesnickém kostele

Kostel Povýšení sv. Kříže – Třebosice
 17:00 – 18:00 hod. – historie kostela, malá ukázka varhanní hudby 
                                    a prohlídka zvonice

Ostatní články

2024

2023