Hlavní menu:


Žehnání koledníkům tříkrálové sbírky

05.05.2008 20:05:05
01 Příchod králů
01 Příchod králů
02 Detail
02 Detail
03 Koleda
03 Koleda
04 Asistence
04 Asistence
05 Koledníci
05 Koledníci
06 Koledníci
06 Koledníci
07 Myšlenka
07 Myšlenka
08 Naslouchání
08 Naslouchání
09 Před požehnáním
09 Před požehnáním
10 Koledníci
10 Koledníci
11 Schola
11 Schola
12 Žehnání
12 Žehnání
13 Kropení
13 Kropení
14 Detail
14 Detail
15 Přímluvy
15 Přímluvy
16 Koledníci
16 Koledníci
17 Před kostelem
17 Před kostelem
18 Králové
18 Králové
19 Detail
19 Detail
20 Průvod
20 Průvod

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018