Hlavní menu:


Wambeřice *14

04.10.2014
Wambeřice, Klodsko

Pouť do Vambeřic

V rámci roku povolání putovala v sobotu 4. října naše farnost s P. Antonínem, P. Radkem  i jáhny  Filipem a Karlem do polských Vambeřic (Wambierzyce). Zájemců bylo více, než se vešlo do jednoho autobusu, proto  byl přiobjednán ještě minibus, aby mohli jet všichni, kteří chtěli k Panně Marii Vambeřické putovat. Cesta proběhla s modlitbou růžence, kterou vedli členky Mariánského večeřadla, protože se k této modlitbě  scházejí po ranní mši svaté právě vždy první sobotu v měsíci.

Po klidné cestě nás před vstupem do baziliky Matky Boží s historií tohoto poutního místa seznámil P.Radek Martinek. Tak jsem se krom jiného dozvěděli, že na hlavním oltáři je soška Matky Boží, která je vambeřickou Královnou rodin a patronkou Kladska. Následná mše svatá byla obětovaná za naši farnost, při kázání se jáhen Filip zamýšlel nad slovy Panny Marie „ jsem služebnice Páně..“ Další možností pak bylo prohlédnout si přilehlé ambity, vyjít si na protější vrch, kam vede rozsáhlá křížová cesta s mnoha kapličkami ( dle informací P.Radka jich je 72)…

Naše putování pokračovalo do Kladska do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je pochován první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Po seznámení se s historií kostela i životem arcibiskupa Arnošta jsme v litaniích vzývali svaté ochránce naší  vlasti a poprosili jsme je za naše rodiny i farnost.

Děkujeme za tuto krásnou pouť  Pánu Bohu, našim duchovním i všem poutníkům za milé poutní společenství a také panu řidiči Koterovi, který nás bezpečně a naprosto pohodově vezl již na třetí pouť J

                                                                                                                                                             Za účastníky Pavla P.

Modlitba k Vambeřické Královně rodin

Vambeřická Královno rodin a Matko Nejpěknější Lásky, vypros pro naši rodinu u Tvého Syna vzájemné porozumění, ochotu pomáhat, schopnost odpouštět, upřímnost, trpělivost a lásku v každodenním životě. Učiň Matko, aby v naší rodině, bylo jedno srdce a jedna duše.

Matko Ježíše Krista, úpěnlivě Tě prosíme, zachovej naši rodinu ve zdraví a v bezpečí, daleko od ohně, krádeží, nehod a jiných neštěstí a především od neočekávané smrti.

Marie, buď starostlivou ochránkyní naší rodiny. Zachovej nás v jednotě s Tvým synem a s Tebou až do smrti. Amen

 

Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14
Wambeřice *14

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018