Hlavní menu:


Vikariátní pouť za povolání

05.05.2008 16:23:12
01 Anděl strážný
01 Anděl strážný
02 Detail
02 Detail
03 Panna Maria
03 Panna Maria
04 U cesty
04 U cesty
05 Cesta
05 Cesta
06 Listy
06 Listy
07 Listy
07 Listy
08 Listy
08 Listy
09 Listy
09 Listy
10 List
10 List
11 Hradiště
11 Hradiště
12 Dvojice
12 Dvojice
13 Detail
13 Detail
14 Sv. Radim a sv. Vojtěch
14 Sv. Radim a sv. Vojtěch
15 Záře
15 Záře
16 Kostel
16 Kostel
17 Oltář
17 Oltář
18 Kříž
18 Kříž
19 Obraz
19 Obraz
20 Kříž
20 Kříž
21 Kostel sv. Vojtěcha
21 Kostel sv. Vojtěcha
22 Interiér
22 Interiér
23 Modlitba růžence
23 Modlitba růžence
24 Kříž
24 Kříž
25 Průvod
25 Průvod
26 Začátek mše svaté
26 Začátek mše svaté
27 Přivítání
27 Přivítání
28 Poutníci
28 Poutníci
29 Úvodní myšlenka
29 Úvodní myšlenka
30 Při bohoslužbě slova
30 Při bohoslužbě slova
31 Průvod s evangeliářem
31 Průvod s evangeliářem
32 Homilie
32 Homilie
33 Detail
33 Detail
34 Přímluvy
34 Přímluvy
35 Asistence
35 Asistence
36 Ministranti
36 Ministranti
37 Ladění programu
37 Ladění programu
38 Informace o průvodu
38 Informace o průvodu
39 Úsměv
39 Úsměv
40 Připravenost
40 Připravenost
41 Začátek zpěvu písně
41 Začátek zpěvu písně
42 Kříž
42 Kříž
43 Procesí
43 Procesí
44 Na hradišti
44 Na hradišti
45 Litanie
45 Litanie
46 Poutníci
46 Poutníci
47 Modlitba za povolání
47 Modlitba za povolání
48 Novokněžské požehnání
48 Novokněžské požehnání
49 Celkový pohled
49 Celkový pohled
50 Návrat do kostela
50 Návrat do kostela
51 Modlitba Anděl Páně
51 Modlitba Anděl Páně
52 Obětní stůl
52 Obětní stůl
53 Sv. Vojtěch
53 Sv. Vojtěch
54 Detail
54 Detail
55 Nápis
55 Nápis
56 Socha u fary
56 Socha u fary
57 Listy
57 Listy
58 Socha
58 Socha
59 Listy
59 Listy
60 Pohoštění
60 Pohoštění
61 Oběd
61 Oběd
62 Dík duchovnímu správci
62 Dík duchovnímu správci
63 Dík kuchařkám
63 Dík kuchařkám
64 Deo gratias
64 Deo gratias

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018