Hlavní menu:


Velikonoční vigilie - udílení svátosti křtu a biřmování

05.05.2008 20:46:33
01 Zapálení ohně
01 Zapálení ohně
02 Katechumeni
02 Katechumeni
03 Komentář
03 Komentář
04 Začátek obřadů
04 Začátek obřadů
05 Modlitba
05 Modlitba
06 Požehnání ohně
06 Požehnání ohně
07 Zapalování lucerny
07 Zapalování lucerny
08 Znamení
08 Znamení
09 Průvod
09 Průvod
10 Zapalování svící
10 Zapalování svící
11 Předávání světla
11 Předávání světla
12 Světlo Kristovo...
12 Světlo Kristovo...
13 Katechumeni
13 Katechumeni
14 Požehnání
14 Požehnání
15 Okouření svíce
15 Okouření svíce
16 Okouření knihy
16 Okouření knihy
17 Během zpěvu
17 Během zpěvu
18 Detail
18 Detail
19 Bohoslužba slova
19 Bohoslužba slova
20 Modlitba
20 Modlitba
21 Epištola
21 Epištola
22 Evangelium
22 Evangelium
23 Kázání
23 Kázání
24 Oslovení katechumenů
24 Oslovení katechumenů
25 Žehnání vody
25 Žehnání vody
26 Otázky
26 Otázky
27 Křest
27 Křest
28 Křest
28 Křest
29 Detail
29 Detail
30 Přijetí bílého roucha
30 Přijetí bílého roucha
31 Novokřtěnci
31 Novokřtěnci
32 Modlitba
32 Modlitba
33 Požehnání
33 Požehnání
34 Biřmování
34 Biřmování
35 Zapalování svíce
35 Zapalování svíce
36 Světlo Kristovo
36 Světlo Kristovo
37 Zapalování svící
37 Zapalování svící
38 Zapalování svící
38 Zapalování svící
39 Věřící
39 Věřící
40 Přímluva
40 Přímluva
41 Přímluva
41 Přímluva
42 Obětní průvod
42 Obětní průvod
43 U oltáře
43 U oltáře
44 Poděkování
44 Poděkování
45 Přání
45 Přání
46 Požehnání
46 Požehnání
47 Dvojice
47 Dvojice
48 Společné foto
48 Společné foto

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018