Hlavní menu:


Velikonoční vigilie - udílení svátosti křtu a biřmování

05.05.2008 18:13:15
01 Začátek vigilie
01 Začátek vigilie
02 Svíce - paškál
02 Svíce - paškál
03 Průvod se svící
03 Průvod se svící
04 Zpěv - Exultet
04 Zpěv - Exultet
05 Chvalozpěv
05 Chvalozpěv
06 Ministranti
06 Ministranti
07 Čtení
07 Čtení
08 Zpěv Žalmu
08 Zpěv Žalmu
09 U křtitelnice
09 U křtitelnice
10 Žehnání vody
10 Žehnání vody
11 Křest
11 Křest
12 Přijetí bílého roucha
12 Přijetí bílého roucha
13 Modlitba
13 Modlitba
14 Biřmování
14 Biřmování
15 Zapalování svíce
15 Zapalování svíce
16 Modlitba
16 Modlitba
17 Předání světla
17 Předání světla
18 Novokřtěnci
18 Novokřtěnci
19 Komentář
19 Komentář
20 Přímluvy
20 Přímluvy
21 Obětní průvod
21 Obětní průvod
22 Předání darů
22 Předání darů
23 U oltáře
23 U oltáře
24 Loď kostela
24 Loď kostela
25 Pozdravení pokoje
25 Pozdravení pokoje
26 Pozdravení pokoje
26 Pozdravení pokoje
27 Poděkování
27 Poděkování
28 Dary
28 Dary
29 Potlesk
29 Potlesk
30 Slovo závěrem
30 Slovo závěrem
31 Požehnání
31 Požehnání
32 Společné foto
32 Společné foto

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018