Hlavní menu:


Velikonoce *14

17.04.2014
Pardubice
01 ZČ Celkový pohled
01 ZČ Celkový pohled
02 ZČ Čtení
02 ZČ Čtení
03 ZČ Děti
03 ZČ Děti
04 ZČ Evangelium
04 ZČ Evangelium
05 ZČ Kázání
05 ZČ Kázání
06 ZČ Mytí nohou
06 ZČ Mytí nohou
07 ZČ Detail
07 ZČ Detail
08 ZČ Bohoslužba oběti
08 ZČ Bohoslužba oběti
09 ZČ Eucharistie
09 ZČ Eucharistie
10 ZČ Skrze Něho...
10 ZČ Skrze Něho...
11 ZČ Getsemanská zahrada
11 ZČ Getsemanská zahrada
12 VP Prostrace
12 VP Prostrace
13 VP Odhalování kříže
13 VP Odhalování kříže
14 VP Křížová cesta na Kuňce
14 VP Křížová cesta na Kuňce
15 VP Zastavení
15 VP Zastavení
16 VP Zastavení
16 VP Zastavení
17 VP Zastavení
17 VP Zastavení
18 VP Přibíjení hřebíků
18 VP Přibíjení hřebíků
19 VP Společně
19 VP Společně
20 VP Detail
20 VP Detail
21 BS Začátek slavnosti
21 BS Začátek slavnosti
22 BS Oheň
22 BS Oheň
23 BS Věřící
23 BS Věřící
24 BS Modlitba
24 BS Modlitba
25 BS Žehnání ohně
25 BS Žehnání ohně
26 BS Paškál
26 BS Paškál
27 BS Zapalování svíce
27 BS Zapalování svíce
28 BS Průvod
28 BS Průvod
29 BS Exultet
29 BS Exultet
30 BS Čtení
30 BS Čtení
31 BS Modlitba
31 BS Modlitba
32 BS Čtení
32 BS Čtení
33 BS Epištola
33 BS Epištola
34 BS Evangelium
34 BS Evangelium
35 BS Kázání
35 BS Kázání
36 BS Pokropení
36 BS Pokropení
37 BS Křestní vyznání
37 BS Křestní vyznání
38 BS Před přímluvami
38 BS Před přímluvami
39 BS Obětní dary
39 BS Obětní dary
40 BS Pohled do lodi kostela
40 BS Pohled do lodi kostela
41 BS Blahopřání k narozeninám
41 BS Blahopřání k narozeninám
42 NE Dětská - křest
42 NE Dětská - křest
43 NE Křížek
43 NE Křížek
44 NE Čtení
44 NE Čtení
45 NE Kázání
45 NE Kázání
46 NE Během křtu
46 NE Během křtu
47 NE Křest
47 NE Křest
48 NE Radost
48 NE Radost
49 NE Pomazání
49 NE Pomazání
50 NE Bílá rouška
50 NE Bílá rouška
51 NE Křestní svíce
51 NE Křestní svíce
52 NE Přímluvy
52 NE Přímluvy
53 NE Anežka Laura
53 NE Anežka Laura
54 NE Modlitba Páně
54 NE Modlitba Páně
55 NE Detail
55 NE Detail
56 NE Žehnání pokrmů
56 NE Žehnání pokrmů
57 NE Pokrmy
57 NE Pokrmy
58 NE Pokropení
58 NE Pokropení
59 NE Pohled do lodi
59 NE Pohled do lodi
60 NE Rodina
60 NE Rodina

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018