Hlavní menu:


VELIKONOCE *13b

02.04.2013 14:55:08
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje

Fotogalerie z Velikonoční Vigilie

Obřady Vigilie
Obřady Vigilie
Komentář
Komentář
Věřící
Věřící
Modlitba
Modlitba
S paškálem
S paškálem
Světlo Kristovo
Světlo Kristovo
Průvod do kostela
Průvod do kostela
Okouření
Okouření
Exultet
Exultet
Pohled z presbytáře
Pohled z presbytáře
Čtení
Čtení
Modlitba
Modlitba
Další čtení
Další čtení
Epištola
Epištola
Kázání
Kázání
Naslouchání
Naslouchání
Pohled z presbytáře
Pohled z presbytáře
Křestní bohoslužba
Křestní bohoslužba
Ponoření paškálu
Ponoření paškálu
Katechumeni
Katechumeni
Křest
Křest
Křest
Křest
Křest
Křest
Bílé roucho
Bílé roucho
Pomazání
Pomazání
Před biřmováním
Před biřmováním
Biřmování
Biřmování
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Zapalování křestní svíce
Zapalování svíce
Zapalování svíce
Zapalování svíce
Zapalování svíce
Obnova křestních závazků
Obnova křestních závazků
Pokropení
Pokropení
Přímluvy
Přímluvy
Novokřtěnci
Novokřtěnci
Obětní průvod
Obětní průvod
Předávání darů
Předávání darů
Pozdvihování
Pozdvihování
Naslouchání
Naslouchání
Přijímání
Přijímání
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Poděkování
Přání
Přání
Informace
Informace
Naslouchání
Naslouchání
Požehnání
Požehnání
Novokřtěnci
Novokřtěnci
Rodinka
Rodinka

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018