Hlavní menu:


Táborák biřmovanců

05.05.2008 15:47:29
01 Na dvoře fary
01 Na dvoře fary
02 Příprava
02 Příprava
03 Paprsky
03 Paprsky
04 U ohně
04 U ohně
05 Celkový pohled
05 Celkový pohled
06 Hra
06 Hra
07 Hod
07 Hod
08 Diváci
08 Diváci
09 U ohně
09 U ohně
10 U ohně
10 U ohně
11 U ohně
11 U ohně
12 U ohně
12 U ohně
13 Celkový pohled
13 Celkový pohled
14 U ohně
14 U ohně
15 U ohně
15 U ohně
16 U ohně
16 U ohně
17 Zpěvník
17 Zpěvník
18 Návštěva
18 Návštěva
19 V záři měsíce
19 V záři měsíce
20 Pohled k Pardubicím
20 Pohled k Pardubicím

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018