Hlavní menu:


Svěcení nového oltáře v Pardubičkách

10.09.2008 18:23:52
01 Žehnání ambonu
01 Žehnání ambonu
02 Kropení
02 Kropení
03 Evangelium
03 Evangelium
04 Naslouchání
04 Naslouchání
05 Kázání
05 Kázání
06 Modlitba
06 Modlitba
07 Mazání olejem
07 Mazání olejem
08 Kadidlo
08 Kadidlo
09 Celkový pohled
09 Celkový pohled
10 Presbytář
10 Presbytář
11 Dary
11 Dary
12 Věřící
12 Věřící
13 U oltáře
13 U oltáře
14 Požehnání
14 Požehnání
15 Před příchodem zlatníce
15 Před příchodem zlatníce
16 Bohu díky
16 Bohu díky
01 Žehnání ambonu
01 Žehnání ambonu
02 Kropení
02 Kropení
03 Evangelium
03 Evangelium
04 Naslouchání
04 Naslouchání
05 Kázání
05 Kázání
06 Modlitba
06 Modlitba
07 Mazání olejem
07 Mazání olejem
08 Kadidlo
08 Kadidlo
09 Celkový pohled
09 Celkový pohled
10 Presbytář
10 Presbytář
11 Dary
11 Dary
12 Věřící
12 Věřící
13 U oltáře
13 U oltáře
14 Požehnání
14 Požehnání
15 Před příchodem zlatníce
15 Před příchodem zlatníce
16 Bohu díky
16 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018