Hlavní menu:


Svátek sv. Štěpána v Pardubicích *06

05.05.2008 17:01:29
01 Na faře
01 Na faře
02 Průvod
02 Průvod
03 V kostele
03 V kostele
04 Přivítání
04 Přivítání
05 Úvodní slovo
05 Úvodní slovo
06 Čtení
06 Čtení
07 Evangelium
07 Evangelium
08 Slyšeli jsme slovo Boží...
08 Slyšeli jsme slovo Boží...
09 Během kázání
09 Během kázání
10 Presbytář
10 Presbytář
11 Detail
11 Detail
12 Věřící
12 Věřící
13 Kůr
13 Kůr
14 Průhled
14 Průhled
15 Kněží
15 Kněží
16 Přímluvy
16 Přímluvy
17 Dary
17 Dary
18 Kadidlo
18 Kadidlo
19 Okuřování
19 Okuřování
20 Asistence
20 Asistence
21 Evangeliář
21 Evangeliář
22 U oltáře
22 U oltáře
23 Pozdravení pokoje
23 Pozdravení pokoje
24 Poděkování
24 Poděkování
25 Betlém z perníku
25 Betlém z perníku
26 Informace
26 Informace
27 Požehnání
27 Požehnání
28 Narodil se Kristus Pán...
28 Narodil se Kristus Pán...
29 V lodi kostela
29 V lodi kostela
30 Před farou
30 Před farou
31 Na schodech
31 Na schodech
32 Prohlídka obnovených prostor
32 Prohlídka obnovených prostor
33 Fotodokumentace
33 Fotodokumentace
34 Během prohlídky
34 Během prohlídky
35 Během prohlídky
35 Během prohlídky
36 Čtení
36 Čtení
37 Žehnání místností
37 Žehnání místností
38 Beseda ve farním sále
38 Beseda ve farním sále
39 Předsedající
39 Předsedající
40 Věřící
40 Věřící

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018