Hlavní menu:


Svátek sv. Štěpána v Pardubicích

05.05.2008 20:02:30
01 Okouření oltáře
01 Okouření oltáře
02 Přivítání
02 Přivítání
03 Modlitba
03 Modlitba
04 Čtení
04 Čtení
05 Naslouchání
05 Naslouchání
06 Naslouchání
06 Naslouchání
07 Ministranti
07 Ministranti
08 Evangelium
08 Evangelium
09 Kázání
09 Kázání
10 Celkový pohled
10 Celkový pohled
11 Přímluvy
11 Přímluvy
12 Dary
12 Dary
13 Pohled z kůru
13 Pohled z kůru
14 Pohled z kůru
14 Pohled z kůru
15 U oltáře
15 U oltáře
16 Poděkování
16 Poděkování
17 Slovo závěrem
17 Slovo závěrem
18 Průvod
18 Průvod
19 Před kostelem
19 Před kostelem
20 Společné foto
20 Společné foto
21 Beseda
21 Beseda
22 Naslouchání
22 Naslouchání
23 Dotaz
23 Dotaz
24 Odpověď
24 Odpověď

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018