Hlavní menu:


Složení ministrantského slibu a následná oslava

05.05.2008 18:24:34
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Ministranti před slibem
02 Ministranti před slibem
03 Zvonky
03 Zvonky
04 Otázky k obrázku ministranta
04 Otázky k obrázku ministranta
05 Porovnání dvojic
05 Porovnání dvojic
06 Ve službě s radostí
06 Ve službě s radostí
07 Informace o cestě ke slibu
07 Informace o cestě ke slibu
08 Litanie
08 Litanie
09 Modlitba
09 Modlitba
10 Slib
10 Slib
11 Žehnání křížků
11 Žehnání křížků
12 Předávání
12 Předávání
13 Předávání
13 Předávání
14 Ministranti
14 Ministranti
15 Obětní průvod dětí
15 Obětní průvod dětí
16 U oltáře
16 U oltáře
17 Modlitba Otčenáš
17 Modlitba Otčenáš
18 Ministranti
18 Ministranti
19 ...ještě několik slov
19 ...ještě několik slov
20 Modlitba z kartičky
20 Modlitba z kartičky
21 Vyhodnocení bodování ministrantů
21 Vyhodnocení bodování ministrantů
22 Losování kartiček
22 Losování kartiček
23 Požehnání
23 Požehnání
24 Skupinka
24 Skupinka
25 Detail
25 Detail
26 Odjez do Mikulovic
26 Odjez do Mikulovic
27 Cestou
27 Cestou
28 Cestou
28 Cestou
29 V cíli
29 V cíli
30 Příprava společného oběda
30 Příprava společného oběda
31 U grilu
31 U grilu
32 Střela na branku
32 Střela na branku
33 Modlitba před jídlem
33 Modlitba před jídlem
34 Ve frontě...
34 Ve frontě...
35 Během oběda
35 Během oběda
36 Po obědě
36 Po obědě
37 Fotbal u kostela
37 Fotbal u kostela
38 Útok
38 Útok
39 Závěr zápasu
39 Závěr zápasu
40 Žízeň
40 Žízeň
41 Radost
41 Radost
42 Další hra
42 Další hra
43 Před rychlostní zkouškou
43 Před rychlostní zkouškou
44 Bohu díky
44 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018