Hlavní menu:


Slavnost Zjevení Páně a Tři králové

05.05.2008 17:16:12
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Úvod
02 Úvod
03 Modlitba
03 Modlitba
04 Sůl
04 Sůl
05 Tříkrálové dary
05 Tříkrálové dary
06 Kropení věřících
06 Kropení věřících
07 Ministranti
07 Ministranti
08 Homilie
08 Homilie
09 Detail
09 Detail
10 Ministranti
10 Ministranti
11 Pohled z presbytáře
11 Pohled z presbytáře
12 Pohled
12 Pohled
13 Žehnání křídy a kadidla
13 Žehnání křídy a kadidla
14 Varhaník
14 Varhaník
15 Pohled z kůru
15 Pohled z kůru
16 Okuřování
16 Okuřování
17 Požehnání
17 Požehnání
18 Věřící
18 Věřící
19 Evangeliář
19 Evangeliář
20 Čekání
20 Čekání
21 Králové
21 Králové
22 Na ulici
22 Na ulici
23 Nácvik
23 Nácvik
24 Odchod králů
24 Odchod králů

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018