Hlavní menu:


Slavnost Těla a Krve Páně

02.06.2013 17:33:28
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje
Obětní průvod
Obětní průvod
Celkový pohled
Celkový pohled
Pozdvihování
Pozdvihování
U oltáře
U oltáře
Modlitba
Modlitba
Před kostelem
Před kostelem
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Celkový pohled
Celkový pohled
Průvod
Průvod
U oltáře
U oltáře
U oltáře
U oltáře
Okouření
Okouření
Detail
Detail
Čtení
Čtení
Naslouchání
Naslouchání
Požehnání
Požehnání
Celkový pohled
Celkový pohled
Průvod
Průvod
Příchod k oltáři
Příchod k oltáři
Závěr
Závěr

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018