Hlavní menu:


Slavnost Seslání Ducha Svatého v Pardubicích

12.05.2008 17:36:56
01 Příchod k oltáři
01 Příchod k oltáři
02 Biřmovanci
02 Biřmovanci
03 Biřmovanci
03 Biřmovanci
04 Biřmovanci
04 Biřmovanci
05 Čtení
05 Čtení
06 Evangelium
06 Evangelium
07 Představení biřmovanců
07 Představení biřmovanců
08 Kázání
08 Kázání
09 Detail
09 Detail
10 Vyznání víry
10 Vyznání víry
11 Detail
11 Detail
12 Modlitba
12 Modlitba
13 Biřmování
13 Biřmování
14 Biřmování
14 Biřmování
15 Před přímluvami
15 Před přímluvami
16 Přímluvy
16 Přímluvy
17 Dary
17 Dary
18 Sbor
18 Sbor
19 Pohled z kůru
19 Pohled z kůru
20 Pohled z presbytáře
20 Pohled z presbytáře
21 Poděkování za biřmování
21 Poděkování za biřmování
22 Poděkování za přípravu
22 Poděkování za přípravu
23 Požehnání
23 Požehnání
24 Společné foto
24 Společné foto

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018