Hlavní menu:


Setkání trvalých jáhnů HK diecéze

05.05.2008 18:22:59
01 Pozdravení
01 Pozdravení
02 Rozhovor
02 Rozhovor
03 Přivítání
03 Přivítání
04 Přednáška
04 Přednáška
05 Naslouchání
05 Naslouchání
06 Služba u stolu
06 Služba u stolu
07 Před bohoslužbou
07 Před bohoslužbou
08 Homilie
08 Homilie
09 U oltáře
09 U oltáře
10 Po bohoslužbě
10 Po bohoslužbě
11 Společné foto
11 Společné foto
12 Gulášek
12 Gulášek
13 Celkový pohled
13 Celkový pohled
14 Spokojenost kuchaře
14 Spokojenost kuchaře
15 Rozhovor
15 Rozhovor
16 Rozdělení do skupinek
16 Rozdělení do skupinek
17 Skupinka
17 Skupinka
18 Skupinka
18 Skupinka
19 Info ze skupinky
19 Info ze skupinky
20 Info ze skupinky
20 Info ze skupinky
21 Info ze skupinky
21 Info ze skupinky
22 Dárek - perník
22 Dárek - perník
23 Loučení
23 Loučení
24 Bohu díky
24 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018