Hlavní menu:


Roráty v klášterním kostele

05.05.2008 19:57:17
01 Pernštýnské náměstí
01 Pernštýnské náměstí
02 Klášterní kostel
02 Klášterní kostel
03 Adventní obloha
03 Adventní obloha
04 Zapalování svící
04 Zapalování svící
05 Zkouška
05 Zkouška
06 Pohled z kůru
06 Pohled z kůru
07 Lucerny
07 Lucerny
08 Bratři
08 Bratři
09 Úvodní zpěv
09 Úvodní zpěv
10 Detail
10 Detail
11 Lucerny
11 Lucerny
12 Modlitba
12 Modlitba
13 Čtení
13 Čtení
14 Žalm
14 Žalm
15 Píseň
15 Píseň
16 Magnifikat
16 Magnifikat
17 Zpěv
17 Zpěv
18 Doprovod
18 Doprovod
19 Adventní věnec
19 Adventní věnec
20 Evangelium
20 Evangelium
21 Detail
21 Detail
22 Kázání
22 Kázání
23 Detail
23 Detail
24 Lucerny a obloha
24 Lucerny a obloha
25 Detail
25 Detail
26 Přímluvy
26 Přímluvy
27 Před oltářem
27 Před oltářem
28 Obětní dary
28 Obětní dary
29 Příprava darů
29 Příprava darů
30 Celkový pohled
30 Celkový pohled
31 Kostel
31 Kostel
32 Náměstí
32 Náměstí
33 Příprava snídaně
33 Příprava snídaně
34 Nad fotkami
34 Nad fotkami
35 Obsluha
35 Obsluha
36 U stolu
36 U stolu
37 Rozhovor
37 Rozhovor
38 Obsluha
38 Obsluha
39 Celkový pohled
39 Celkový pohled
40 Bohu díky
40 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018