Hlavní menu:


První svaté přijímání - PCE 06

05.05.2008 15:40:27
01 Východ z fary
01 Východ z fary
02 Cestou do kostela
02 Cestou do kostela
03 V předsíni
03 V předsíni
04 Průvod
04 Průvod
05 U lavic
05 U lavic
06 Schola
06 Schola
07 Pohled z kůru
07 Pohled z kůru
08 Pravá strana
08 Pravá strana
09 Levá strana
09 Levá strana
10 Čtení
10 Čtení
11 Naslouchání
11 Naslouchání
12 V lavici
12 V lavici
13 Připravenost
13 Připravenost
14 Zapalování svící
14 Zapalování svící
15 Zapalování svící
15 Zapalování svící
16 V zástupu
16 V zástupu
17 Obnova křestních závazků
17 Obnova křestních závazků
18 Se svící
18 Se svící
19 Zástup
19 Zástup
20 Přímluva
20 Přímluva
21 Přímluva
21 Přímluva
22 Dary
22 Dary
23 Dary
23 Dary
24 Modlitba Otčenáš
24 Modlitba Otčenáš
25 Před přijímáním
25 Před přijímáním
26 Přijímání
26 Přijímání
27 Přijímání
27 Přijímání
28 Modlitba díků
28 Modlitba díků
29 Poděkování
29 Poděkování
30 Předávání dárků
30 Předávání dárků
31 Předávání dárků
31 Předávání dárků
32 Společné foto
32 Společné foto
33 Před farou
33 Před farou
34 Pohoštění na faře
34 Pohoštění na faře
35 Agape
35 Agape
36 Tablo
36 Tablo

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018