Hlavní menu:


Příprava na 1. svaté přijímání

05.05.2008 20:52:17
01 Na kůru
01 Na kůru
02 Pohled do lodi
02 Pohled do lodi
03 U oltáře
03 U oltáře
04 U oltáře
04 U oltáře
05 U oltáře
05 U oltáře
06 U oltáře
06 U oltáře
07 U oltáře
07 U oltáře
08 U svatostánku
08 U svatostánku
09 U svatostánku
09 U svatostánku
10 Katecheze
10 Katecheze
11 Stavba města
11 Stavba města
12 Jeruzalém
12 Jeruzalém

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018