Hlavní menu:


Primice novokněze Tomáše Fialy 12b

07.10.2012 14:41:35
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje
Před farou
Před farou
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Primiciant
Primiciant
Přivítání
Přivítání
Čtení
Čtení
Čtení
Čtení
Evangelium
Evangelium
Kázání
Kázání
Pohled z kůru
Pohled z kůru
Na kůru
Na kůru
Kázání
Kázání
Naslouchání
Naslouchání
Přímluvy
Přímluvy
Obětní dary
Obětní dary
Okuřování
Okuřování
Bohoslužba oběti
Bohoslužba oběti
U oltáře
U oltáře
Proměňování
Proměňování
Primiciant
Primiciant
Pozdravení pokoje
Pozdravení pokoje
Přijímání
Přijímání
Celkový pohled
Celkový pohled
Poděkování za kázání
Poděkování za kázání
Poděkování rodičům
Poděkování rodičům
Rodina primicianta
Rodina primicianta
Přání farníků
Přání farníků
Před kostelem
Před kostelem
Společné foto
Společné foto
Společné foto
Společné foto
Novokněžské požehnání
Novokněžské požehnání
Novokněžské požehnání
Novokněžské požehnání

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018