Hlavní menu:


Primice novokněze Tomáše Fialy 12a

01.10.2012 21:36:37
Přibyslav
Oznámení
Oznámení
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
Mariánský sloup
Mariánský sloup
Detail
Detail
Ve farním sále
Ve farním sále
Rozhovor
Rozhovor
Poslední info
Poslední info
Hudba u kostela
Hudba u kostela
Před farou
Před farou
Ministranti
Ministranti
Drůžičky
Drůžičky
Průvod
Průvod
Průvod
Průvod
Presbytář kostela
Presbytář kostela
Příchod do kostela
Příchod do kostela
Primiciant
Primiciant
Pohled z presbytáře
Pohled z presbytáře
Pozdrav místního kněze
Pozdrav místního kněze
Primiciant
Primiciant
Čtení
Čtení
Evangelium
Evangelium
Kázání
Kázání
Detail
Detail
Přímluvy
Přímluvy
Bohoslužba oběti
Bohoslužba oběti
Asistence
Asistence
Poděkování rodičům
Poděkování rodičům
Požehnání
Požehnání
Závěr bohoslužby
Závěr bohoslužby
Svatováclavský chorál
Svatováclavský chorál
Primiciant Tomáš
Primiciant Tomáš
Díkůvzdání
Díkůvzdání
Po společném focení
Po společném focení
Na dvoře fary
Na dvoře fary
Sladkosti
Sladkosti
Celkový pohled
Celkový pohled
Stánky
Stánky
Stodola
Stodola
Ve stodole
Ve stodole
Detail
Detail
Stodola
Stodola
Nápoje
Nápoje
Kapela
Kapela
Na dvoře fary
Na dvoře fary
Novokněžské požehnání
Novokněžské požehnání
Zástup
Zástup
Dort
Dort
Bohu díky
Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018