Hlavní menu:


Primice novokněze Filipa Janáka

05.05.2008 18:52:20
001 Farní kostel
001 Farní kostel
002 Info u kostela
002 Info u kostela
003 Program
003 Program
004 Fotogalerie
004 Fotogalerie
005 Detail
005 Detail
006 Rytmické písně
006 Rytmické písně
007 Před farou
007 Před farou
008 Průvod
008 Průvod
009 Detail
009 Detail
010 Před kostelem
010 Před kostelem
011 Přivítání místním knězem
011 Přivítání místním knězem
012 Blahopřání
012 Blahopřání
013 Dar
013 Dar
014 Blahopřání
014 Blahopřání
015 Představování kněží
015 Představování kněží
016 Detail
016 Detail
017 Modlitba
017 Modlitba
018 Čtení
018 Čtení
019 Naslouchání
019 Naslouchání
020 Čtení
020 Čtení
021 Evangelium
021 Evangelium
022 Kázání
022 Kázání
023 Detail
023 Detail
024 Primiciant
024 Primiciant
025 Přímluvy
025 Přímluvy
026 Přímluvy
026 Přímluvy
027 U oltáře
027 U oltáře
028 Modlitba
028 Modlitba
029 Koncelebranté
029 Koncelebranté
030 Detail
030 Detail
031 Závěrečná modlitba
031 Závěrečná modlitba
032 Děkování
032 Děkování
033 Maminka
033 Maminka
034 Tatínek
034 Tatínek
035 Potlesk
035 Potlesk
036 Bývalý farář
036 Bývalý farář
037 Bývalý farář
037 Bývalý farář
038 Celkový pohled
038 Celkový pohled
039 Dar
039 Dar
040 Dar
040 Dar
041 Dvojice
041 Dvojice
042 Poděkování místního - nejvyššího - správce
042 Poděkování místního - nejvyššího - správce
043 Kůr
043 Kůr
044 Novokněžské požehnání
044 Novokněžské požehnání
045 Závěr bohoslužby
045 Závěr bohoslužby
046 Před kostelem
046 Před kostelem
047 Primiční obrázek
047 Primiční obrázek
048 Průvod
048 Průvod
049 Před farou
049 Před farou
050 Kněží - rodáci
050 Kněží - rodáci
051 S duchovní správou
051 S duchovní správou
052 S kazatelem
052 S kazatelem
053 Pohled z okna
053 Pohled z okna
054 Upomínka - propiska
054 Upomínka - propiska
055 Na kostelní zahradě
055 Na kostelní zahradě
056 Stánky
056 Stánky
057 Info o programu
057 Info o programu
058 Před přípitkem
058 Před přípitkem
059 Přípitek
059 Přípitek
060 Celkový pohled
060 Celkový pohled
061 U stánku
061 U stánku
062 Blahopřání primiciantovi
062 Blahopřání primiciantovi
063 Cimbálovka Jury Kábrta
063 Cimbálovka Jury Kábrta
064 Posezení ve stanu
064 Posezení ve stanu
065 Redaktor a kazatel
065 Redaktor a kazatel
066 Fotbal
066 Fotbal
067 Hry
067 Hry
068 Skluzavka
068 Skluzavka
069 Uvedení vysílání biblické televize
069 Uvedení vysílání biblické televize
070 Úvod vysílání
070 Úvod vysílání
071 Kouzelné nebe
071 Kouzelné nebe
072 Zpravodajství z Kány Galilejské
072 Zpravodajství z Kány Galilejské
073 Diváci
073 Diváci
074 Záznam očitého svědka
074 Záznam očitého svědka
075 Zmrtvýchvstalý
075 Zmrtvýchvstalý
076 Reklama
076 Reklama
077 Soutěž - hodnocení písně
077 Soutěž - hodnocení písně
078 Máří Magdaléna
078 Máří Magdaléna
079 Moderátoři
079 Moderátoři
080 Vzdálení posluchači
080 Vzdálení posluchači
081 Pilát
081 Pilát
082 Závěr vysílání
082 Závěr vysílání
083 Dárek pro Filipa
083 Dárek pro Filipa
084 Píseň jako dar
084 Píseň jako dar
085 Sólisté
085 Sólisté
086 Úvod hry - vtipy
086 Úvod hry - vtipy
087 Loutkové divadlo - Kašpárkova moudrá kniha
087 Loutkové divadlo - Kašpárkova moudrá kniha
088 Setkání s babičkou
088 Setkání s babičkou
089 Kašpárek a víla
089 Kašpárek a víla
090 Kašpárek
090 Kašpárek
091 Dabing
091 Dabing
092 Kašpárek a jeho moudrá kniha
092 Kašpárek a jeho moudrá kniha
093 Odplata za nepomoc
093 Odplata za nepomoc
094 Cestou na hrad
094 Cestou na hrad
095 Představování
095 Představování
096 Kašpárkovy básně
096 Kašpárkovy básně
097 Detail
097 Detail
098 Porada
098 Porada
099 Kašpárek získá princeznu...
099 Kašpárek získá princeznu...
100 Koncert
100 Koncert
101 Mistři
101 Mistři
102 Potlesk
102 Potlesk
103 Adorace - Te Deum
103 Adorace - Te Deum
104 Poděkování
104 Poděkování
105 Věřící
105 Věřící
106 Kostel sv. Jakuba
106 Kostel sv. Jakuba
107 Štít
107 Štít
108 Svatý Jakube, přimlouvej se za Filipa
108 Svatý Jakube, přimlouvej se za Filipa

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018