Hlavní menu:


Přijetí do katechumenátu

05.05.2008 17:20:39
01 Přivítání
01 Přivítání
02 Katechumeni
02 Katechumeni
03 Odpověď
03 Odpověď
04 Znamení kříže
04 Znamení kříže
05 Příchod k oltáři
05 Příchod k oltáři
06 Začátek bohoslužby
06 Začátek bohoslužby
07 Čtení
07 Čtení
08 Evangelium
08 Evangelium
09 Kázání
09 Kázání
10 Detail
10 Detail
11 Katechumeni
11 Katechumeni
12 Přímluvy
12 Přímluvy
13 Pohled z kůru
13 Pohled z kůru
14 Modlitba
14 Modlitba
15 Informace
15 Informace
16 Přivítání
16 Přivítání

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018