Hlavní menu:


Prázdninové setkání v Liberku

05.05.2008 20:21:16
01 Občerstvení po příjezdu
01 Občerstvení po příjezdu
02 Hrajeme Bang!
02 Hrajeme Bang!
03 Meditace P. Tomáše
03 Meditace P. Tomáše
04 Hra
04 Hra
05 Večeře
05 Večeře
06 Poslední sousto
06 Poslední sousto
07 Divadelní hra
07 Divadelní hra
08 Diváci
08 Diváci
09 Operace slepého střeva
09 Operace slepého střeva
10 Farní dvůr
10 Farní dvůr
11 Skupinka
11 Skupinka
12 Mše svatá
12 Mše svatá
13 Vyrážíme na celodenní výlet
13 Vyrážíme na celodenní výlet
14 Hra cestou
14 Hra cestou
15 Rampouchy
15 Rampouchy
16 Rampouchy
16 Rampouchy
17 Rampouchy
17 Rampouchy
18 Cestou, necestou...
18 Cestou, necestou...
19 Skanzen Villa Nova
19 Skanzen Villa Nova
20 Skanzen Villa Nova
20 Skanzen Villa Nova
21 Ještě že jsou za plotem
21 Ještě že jsou za plotem
22 Obyvatelky skanzenu
22 Obyvatelky skanzenu
23 Noční křížová cesta
23 Noční křížová cesta
24 Noční křížová cesta
24 Noční křížová cesta
25 Před půlnočním fotbalem
25 Před půlnočním fotbalem
26 Zabaleno, ještě poslední hra
26 Zabaleno, ještě poslední hra

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018