Hlavní menu:


Poutní slavnost a žehnání nových zvonů

28.08.2008 18:46:03
01 Ošetření zvonů
01 Ošetření zvonů
02 Vyvezení zvonů
02 Vyvezení zvonů
03 Na prahu kostela
03 Na prahu kostela
04 Další zvon
04 Další zvon
05 Cizelérování
05 Cizelérování
06 Příprava projekce
06 Příprava projekce
07 Ozdobené zvony
07 Ozdobené zvony
08 Průvod
08 Průvod
09 Průvod
09 Průvod
10 Průvod
10 Průvod
11 Nuncius
11 Nuncius
12 U zvonů
12 U zvonů
13 Uvítání
13 Uvítání
14 Naslouchání
14 Naslouchání
15 Představení města
15 Představení města
16 Poděkování
16 Poděkování
17 Modlitba
17 Modlitba
18 Zvony
18 Zvony
19 Poklepání zvonů
19 Poklepání zvonů
20 Odvoz zvonu
20 Odvoz zvonu
21 Cestou ke zvonici
21 Cestou ke zvonici
22 Arnošt z Pardubic
22 Arnošt z Pardubic
23 Arnošt z Pardubic
23 Arnošt z Pardubic
24 Arnošt z Pardubic
24 Arnošt z Pardubic
25 Celkový pohled
25 Celkový pohled
26 U okna zvonice
26 U okna zvonice
27 Focení Viléma z Pernštejna
27 Focení Viléma z Pernštejna
28 V okně zvonice
28 V okně zvonice
29 Zavěšování Arnošta
29 Zavěšování Arnošta
30 Cestou do nové stolice
30 Cestou do nové stolice
31 Pohled z kůru
31 Pohled z kůru
32 Detail
32 Detail
33 Během evangelia
33 Během evangelia
34 Během evangelia
34 Během evangelia
35 Kázání
35 Kázání
36 Bohoslužba oběti
36 Bohoslužba oběti
37 U oltáře
37 U oltáře
38 Pohled do lodi kostela
38 Pohled do lodi kostela
39 Poděkování za farnost
39 Poděkování za farnost
40 Dary
40 Dary
41 Slovo závěrem
41 Slovo závěrem
42 Překlad
42 Překlad
43 Poděkování firmám
43 Poděkování firmám
44 Zvonařky
44 Zvonařky
45 Potlesk
45 Potlesk
46 Hosté z Augsburgu
46 Hosté z Augsburgu
47 Drůžičky
47 Drůžičky
48 Požehnání
48 Požehnání
49 Závěrečný zpěv
49 Závěrečný zpěv
50 Před kostelem
50 Před kostelem
51 Před kostelem
51 Před kostelem
52 Společně
52 Společně
53 Společné foto
53 Společné foto
54 Radost
54 Radost
55 Očekávání zvonění
55 Očekávání zvonění
56 Zvony zní...
56 Zvony zní...
57 Naslouchání
57 Naslouchání
58 Rozhovor
58 Rozhovor
59 Nová zvonová stolice
59 Nová zvonová stolice
60 Detail
60 Detail
61 Trojice zvonů
61 Trojice zvonů
62 Lineární motor
62 Lineární motor
63 V pohybu
63 V pohybu
64 Detail
64 Detail

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018