Hlavní menu:


Poutní slavnost a svěcení nového oltáře

25.06.2008 04:52:29
01 Kostel sv. Jana
01 Kostel sv. Jana
02 Plánování
02 Plánování
03 Nákres
03 Nákres
04 Realita
04 Realita
05 Z dílny do kostela
05 Z dílny do kostela
06 V kostele
06 V kostele
07 Stavění
07 Stavění
08 Presbytář
08 Presbytář
09 Detail
09 Detail
10 Poslední informace
10 Poslední informace
11 Začátek slavnosti
11 Začátek slavnosti
12 Žehnání oltáře
12 Žehnání oltáře
13 Pokropení
13 Pokropení
14 Žehnání ambonu
14 Žehnání ambonu
15 Pokropení
15 Pokropení
16 Čtení
16 Čtení
17 Evangelium
17 Evangelium
18 Kázání
18 Kázání
19 Detail
19 Detail
20 Litanie
20 Litanie
21 Konsekrační modlitba
21 Konsekrační modlitba
22 Pomazání olejem
22 Pomazání olejem
23 Detail
23 Detail
24 Misky s kadidlem
24 Misky s kadidlem
25 Dosypávání
25 Dosypávání
26 Modlitba
26 Modlitba
27 Okouření
27 Okouření
28 Detail
28 Detail
29 Čištění
29 Čištění
30 Strojení oltáře
30 Strojení oltáře
31 Zapálení svící
31 Zapálení svící
32 Věřící
32 Věřící
33 Paprsek
33 Paprsek
34 Bohoslužba oběti
34 Bohoslužba oběti
35 U oltáře
35 U oltáře
36 Te Deum
36 Te Deum
37 Modlitba
37 Modlitba
38 Poděkování
38 Poděkování
39 Společné foto
39 Společné foto
40 Bohu díky
40 Bohu díky

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018