Hlavní menu:


Pouť pardubického vikariátu za povolání

05.05.2008 19:26:02
02 Přijezd poutníků
02 Přijezd poutníků
03 Mapa v předsíni kostela
03 Mapa v předsíni kostela
04 Presbytář
04 Presbytář
05 Moditba růžence
05 Moditba růžence
06 Příjezd cyklopoutníků
06 Příjezd cyklopoutníků
07 Před kostelem
07 Před kostelem
08 V předsíni kostela
08 V předsíni kostela
09 V zákristii
09 V zákristii
10 Příchod k oltáři
10 Příchod k oltáři
11 Začátek bohoslužby
11 Začátek bohoslužby
12 Kněží
12 Kněží
13 Biskup
13 Biskup
14 Úvodní myšlenka
14 Úvodní myšlenka
15 Ministrant
15 Ministrant
16 Čtení
16 Čtení
17 Žehnání
17 Žehnání
18 Evangelium
18 Evangelium
19 Kázání
19 Kázání
20 Detail
20 Detail
21 Poutníci
21 Poutníci
22 Závěr kázání
22 Závěr kázání
23 Obětní dary
23 Obětní dary
24 Požehnaný jsi Hospodine...
24 Požehnaný jsi Hospodine...
25 U oltáře
25 U oltáře
26 Po mši svaté
26 Po mši svaté
27 Cyklopoutníci s týl. zabezpečením
27 Cyklopoutníci s týl. zabezpečením
28 Socha sv. Vojtěcha
28 Socha sv. Vojtěcha
29 Detail
29 Detail
30 Detail
30 Detail
31 Cestou na hradiště
31 Cestou na hradiště
32 Cestou na hradiště
32 Cestou na hradiště
33 Hradiště
33 Hradiště
34 Sousoší
34 Sousoší
35 Pobožnost
35 Pobožnost
36 Litanie
36 Litanie
37 Detail
37 Detail
38 Modlitba za povolání
38 Modlitba za povolání
39 Detail
39 Detail
40 Píseň
40 Píseň
41 Společné foto
41 Společné foto
42 Cyklopouť
42 Cyklopouť
43 Odjezd na oběd
43 Odjezd na oběd
44 Cestou na faru
44 Cestou na faru
45 Na faře
45 Na faře
46 Radost
46 Radost
47 Agapé
47 Agapé
48 Cestou do Pardubic
48 Cestou do Pardubic

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018