Hlavní menu:


Pardubická primice novokněze Filipa Janáka

05.05.2008 18:59:56
01 Průvod
01 Průvod
02 V kostele
02 V kostele
03 Okouření oltáře
03 Okouření oltáře
04 Začátek slavnosti
04 Začátek slavnosti
05 Pokropení
05 Pokropení
06 Modlitba
06 Modlitba
07 Čtení
07 Čtení
08 Naslouchání
08 Naslouchání
09 Evangelium
09 Evangelium
10 Homilie
10 Homilie
11 Modlitba
11 Modlitba
12 Sbor
12 Sbor
13 Pohled z kůru
13 Pohled z kůru
14 Celkový pohled
14 Celkový pohled
15 U oltáře
15 U oltáře
16 Díky za rodiny
16 Díky za rodiny
17 Díky za ministranty
17 Díky za ministranty
18 Dar
18 Dar
19 Díky za farnost
19 Díky za farnost
20 Díky za společenství na faře
20 Díky za společenství na faře
21 Potlesk
21 Potlesk
22 Poděkování
22 Poděkování
23 Požehnání
23 Požehnání
24 Před kostelem
24 Před kostelem
25 Primiční obrázek
25 Primiční obrázek
26 Společné foto
26 Společné foto
27 Na farním dvoře
27 Na farním dvoře
28 Pohled přes zídku
28 Pohled přes zídku
29 Ve stínu
29 Ve stínu
30 Primiciant
30 Primiciant
31 Požehnání
31 Požehnání
32 Na farním dvoře
32 Na farním dvoře
33 Pohled z okna
33 Pohled z okna
34 Kuchyně
34 Kuchyně
35 Posezení
35 Posezení
36 Letecký pohled
36 Letecký pohled
37 Na farním dvoře
37 Na farním dvoře
38 Nápoje
38 Nápoje
39 Pohled z garáže
39 Pohled z garáže
40 Trojice
40 Trojice
41 Divadlo - Popelka
41 Divadlo - Popelka
42 Celkový pohled
42 Celkový pohled
43 Druhá dávka
43 Druhá dávka
44 Další představení
44 Další představení
45 Pexeso
45 Pexeso
45 Soutěžící
45 Soutěžící
47 Předání daru
47 Předání daru
48 Společně...
48 Společně...

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018