Hlavní menu:


Otevření střediska Don Bosco

05.05.2008 17:59:37
01 Květy jara
01 Květy jara
02 Středisko
02 Středisko
03 Detail
03 Detail
04 Prezentace
04 Prezentace
05 Prezentace
05 Prezentace
06 Detail
06 Detail
07 Historie
07 Historie
08 Historie
08 Historie
09 Prezenční listina
09 Prezenční listina
10 U baru
10 U baru
11 Celkový pohled
11 Celkový pohled
12 Moderátor
12 Moderátor
13 Účastníci
13 Účastníci
14 Info o projektu
14 Info o projektu
15 Zástupce kraje
15 Zástupce kraje
16 Celkový pohled
16 Celkový pohled
17 Přestřihnutí pásky
17 Přestřihnutí pásky
18 Tanec
18 Tanec
19 Zpěv
19 Zpěv
20 Tanec
20 Tanec
21 Zpěv
21 Zpěv
22 Uvedení videa
22 Uvedení videa
23 Prezentace
23 Prezentace
24 Salesiáni ve světě
24 Salesiáni ve světě
25 Zpravodaj
25 Zpravodaj
26 Pozvání ke stolu
26 Pozvání ke stolu
27 Příprava
27 Příprava
28 Rozhovor
28 Rozhovor
29 Hosté
29 Hosté
30 Kdo nebude jíst, udělám rozhovor...
30 Kdo nebude jíst, udělám rozhovor...
31 Rozhovor
31 Rozhovor
32 Pohoštění
32 Pohoštění

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018