Hlavní menu:


Návštěva biskupa Dominika o svátku sv. Štěpána

29.12.2008 16:17:50
01 Před kostelem
01 Před kostelem
02 Uvítání
02 Uvítání
03 Pozdrav
03 Pozdrav
04 Modlitba
04 Modlitba
05 Kázání
05 Kázání
06 Detail
06 Detail
07 Obětní dary
07 Obětní dary
08 Bohoslužba oběti
08 Bohoslužba oběti
09 Slovo uznání pro pana varhaníka
09 Slovo uznání pro pana varhaníka
10 Detail
10 Detail
11 Předání medaile
11 Předání medaile
12 Blahopřání
12 Blahopřání
13 Medaile
13 Medaile
14 Poděkování
14 Poděkování
15 Závěrem
15 Závěrem
16 Před kostelem
16 Před kostelem

© Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | Tel.: 466 769 260 | E-mail: farpar@volny.cz
Webmaster: Webdesignum 2007 - 2018